Nejnovější zprávy z Církev.cz

Nové video Prof. M. Weise: Dějiny spirituality 4

Čtvrtý díl z nového sedmidílného cyklu přednášek prof. Martina Weise. Primárně se jedná o podpůrný studijní materiál používaný určený pro distanční výuku bakalářů teologie v předmětu Dějiny spirituality. Teologická fakulta jej ale nyní dává k dispozici i jako vzdělávací video pro širokou veřejnost.

Číst dál

Katolická charismatická konference 2023

5. až 9. července 2023 se bude v Brně konat další ročník Katolické charismatické konference.

Číst dál

Poutní centrum v Koclířově organizuje pouť za Svatým otcem do Budapešti

Poutní centrum královéhradecké diecéze organizuje pro zájemce 30. dubna jednodenní pouť do Budapešti, kde bude papež František na závěr své apoštolské cesty v Maďarsku sloužit mši svatou na neděli Dobrého pastýře.

Číst dál

V Praze se koná 21. ročník Národního pochodu pro život

15. dubna se uskuteční pochod na podporu života a rodiny organizovaný Hnutím Pro život ČR. Od rána bude v centru Prahy probíhat happening pro mladé, v 11.00 bude sloužena mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Následně bude na Klárově připraven program pro děti i dospělé. Ve 14.30 odtud vyjde průvod přes Národní třídu na Václavské náměstí.

Číst dál

24 hodin s Biblí v Opavě: přijďte se zaposlouchat do Božího slova

Celou noc a celý den bude znít opavskou konkatedrálou Boží slovo. Do tamního druhého ročníku projektu „Čtení Bible 24“ se stále můžete zapojit. Začíná se v pátek 31. března v 18 hodin a končí v sobotu 1. dubna ve stejný čas.

Číst dál

Svatý týden: Kde všude se můžete potkat s našimi biskupy

Přinášíme přehled mší a velikonočních obřadů od letošní Květné neděle až po Boží hod velikonoční, kterým budou předsedat biskupové Čech, Moravy a Slezska.

Číst dál

Hlas skandinávských biskupů k otázce lidské sexuality

"V přátelském společenství církve je místo pro každého. Milosrdenství nikoho nevylučuje, ale zároveň stanovuje vysoký ideál obsažený v Kristových přikázáních, která nám pomáhají vyrůst z našich příliš úzkých představ o sobě samých," stojí v listu skandinávských biskupů o lidské sexualitě. Zdůrazňují, že by zklamali své věřící, kdyby nabízeli nějakou redukovanou vizi. "Nebyli jsme vysvěceni proto, abychom hlásali své vlastní malé představy," píší severští biskupové v listu vydaném na 5. neděli postní.

Číst dál

Boromejky v Nepomucenu mají novou požehnanou kapli

Před šesti roky začala celková rekonstrukce Papežské koleje Nepomucenum v Římě. Vrcholem a pomyslným ukončením těchto oprav byla úprava kaple sester boromejek, které zajišťují část provozu koleje. O slavnosti Zvěstování Páně v sobotu 25. března 2023 proběhlo slavnostní požehnání této kaple a zasvěcení nového oltáře. Liturgii za účasti představených koleje a dalších hostů předsedal Mons. Giuseppe Leanza, který v letech 2011–2018 zastával úřad apoštolského nuncia v České republice.

Číst dál

Papež František: Lidská důstojnost se neměří algoritmy

Papež František vyzval k odpovědnému a etickému využívání umělé inteligence během každoročního setkání "Dialogy Minerva", které pořádalo Dikasterium pro kulturu a vzdělávání. Hodnota člověka nemůže záviset na řadě údajů, které jsou často shromažďovány skrytě, říká papež.

Číst dál

Nuncius v Opavě vysvětloval, jak postupuje výběr diecézního biskupa

Po sobotní oslavě u boromejek ve Městě Albrechticích navštívil apoštolský nuncius v ČR Mons. Jude T. Okolo také opavskou farnost při konkatedrále. Při mši v neděli 26. března tam mluvil mj. o procesu výběru biskupa pro ostravsko-opavskou diecézi.

Číst dál

Zjištění novináře, který zkoumal postupy Karola Wojtyly v případech zneužívání

Polský novinář Tomasz Krzyżak, který píše pro deník Rzeczpospolita, odmítá v rozhovoru pro katolický portál The Pillar tvrzení, že Jan Pavel II. kryl případy sexuálního zneužívání. Vysvětluje také, jaké archivní materiály mají badatelé k dispozici a co si myslí o případech, které jsou v centru pozornosti médií. Překlad rozhovoru přinášíme níže.

Číst dál

Zemřel kardinál Karl-Josef Rauber

Včera večer zemřel ve věku 88 let německý kardinál Karl-Josef Rauber, bývalý předseda Papežské církevní akademie, který působil jako nuncius v obtížných podmínkách.

Číst dál

Nové video Prof. M. Weise: Dějiny spirituality 3

Třetí díl z nového sedmidílného cyklu přednášek prof. Martina Weise. Primárně se jedná o podpůrný studijní materiál používaný určený pro distanční výuku bakalářů teologie v předmětu Dějiny spirituality. Teologická fakulta jej ale nyní dává k dispozici i jako vzdělávací video pro širokou veřejnost.

Číst dál

FOTOGALERIE: 100. narozeniny boromejky sestry Aloisie Veselé

V neděli 26. 3. 2023 oslavila v komunitě ve Městě Albrechticích své 100. narozeniny boromejka sestra Aloisie Veselá. V závěru mše svaté, kterou celebroval apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo, předal sestře Aloisii záslužné papežské vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice, udělované kněžím a laikům za zvláštní zásluhy.

Číst dál

Olomoucká konference připomene výročí církevního zákoníku

U příležitosti 40. výročí promulgace Kodexu kanonického práva pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s olomouckou pobočkou Společnosti pro církevní právo mezinárodní konferenci. Uskuteční se ve čtvrtek 13. dubna 2023.

Číst dál

Přímé přenosy bohoslužeb od 27. března do 2. dubna 2023

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.

Číst dál

Papež František vyzval k modlitbě za oběti tornáda v Mississippi

Smrtící tornádo v noci na pátek zasáhlo části Mississippi a Alabamy. Vyžádalo si nejméně 26 obětí, zničilo domy, podniky a čtvrti. Očekává se, že počet mrtvých ještě vzroste, varovala Mississippská agentura pro řešení mimořádných událostí (MEMA).

Číst dál

Tři vatikánské fragmenty Parthenonu slavnostně navráceny do Athén

Tři fragmenty Parthenonu, které se dříve nacházely ve Vatikánských muzeích, byly slavnostně přivezeny do Muzea Akropole v Athénách. Papež František je věnoval arcibiskupovi athénské pravoslavné církve Ieronymovi II.

Číst dál

FOTOGALERIE: Plenární shromáždění biskupských delegátů z EU

22.–24. března 2023 se v Římě konalo jarní plenární shromáždění biskupů/delegátů v COMECE (Komise biskupských konferencí Evropské unie). Shromáždění kromě nového vedení volilo i nové předsedy svých komisí. Předsedou Komise pro vnější činnost EU se stal zástupce České republiky, královéhradecký biskup Jan Vokál, který v minulém volebním obdobní působil jako místopředseda COMECE.

Číst dál

FOTOGALERIE: Výročí 970 let od úmrtí sv. Prokopa

Pražský arcibiskup, Mons. Jan Graubner, celebroval slavnostní mši svatou v sázavském klášteře v den 970. výročí úmrtí sv. Prokopa.

Číst dál

COMECE: Novým předsedou Komise pro vnější činnost Evropské unie je biskup Jan Vokál

22.–24. března 2023 se v Římě konalo jarní plenární shromáždění biskupů/delegátů v COMECE (Komise biskupských konferencí Evropské unie). Shromáždění kromě nového vedení volilo i nové předsedy svých komisí. Předsedou Komise pro vnější činnost EU se stal zástupce České republiky, královéhradecký biskup Jan Vokál, který v minulém volebním obdobní působil jako místopředseda COMECE.

Číst dál

Papež František: Farnost je požehnané místo, kam člověk chodí, aby se cítil milován

Farnost je důležitá, protože „je místem, kde se po Ježíšově vzoru setkáváme, poznáváme se navzájem a obohacujeme se“, řekl dnes dopoledne papež František věřícím z obce Rho v milánském okrese, které přijal v aule Pavla VI.

Číst dál

Papež potvrdil „Vos estis lux mundi“ jako platný postup proti zneužívání v církvi

Po téměř čtyřletém zkušebním období byla dnes zveřejněna aktualizovaná verze norem pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání nezletilých a zranitelných dospělých. Nejvýznamnější novinkou je rozšíření norem týkajících se odpovědnosti biskupů a řeholních představených také na laické moderátory mezinárodních sdružení věřících uznaných Svatým stolcem. Nový text byl sladěn s dalšími normativními reformami zavedenými od roku 2019 do současnosti.

Číst dál

Křížová cesta Jeruzalémem ve jménu odpuštění

Procesí dnes vyšlo z kláštera Bičování, v jehož kostele 2. února židovský extremista vážně poškodil sochu Ježíše. Otec Faltas: „Chceme všem předat poselství, že musíme odpouštět“.

Číst dál

Vedení Světové rady církví se setkalo s papežem Františkem

Společné úsilí všech církví vzhledem k naléhavým otázkám naší doby, jako jsou klimatické změny, dosažení míru a migrace: to byla témata čtvrteční audience v atmosféře „ekumenismu srdce“, při které papeže František přijal nové vedení Světové rady církví. Hovořili jsme s předsedou ústředního výboru Světové rady církví, Heinrichem Bedfordem-Strohmem.

Číst dál

Papež rodinám zemřelých horníků: I v temnotě je Pán nablízku

Papež přijal skupinu rodin, jejichž manželé, otcové, synové a bratři zahynuli v loňském roce při důlních neštěstích ve Slezsku.

Číst dál

Cantalamessa: V liturgii se Bůh zpřítomňuje v pokoře a poníženosti

Moderní svět uhasil v mladých lidech smysl pro posvátno, a tím i otevřenost vůči víře. Stále však cítí potřebu vymanit se z banality každodenního života, a proto si vytvářejí vlastní náhražky liturgie, byť třeba jen v podobě koncertů nebo velkých shromáždění, řekl kardinál Raniero Cantalamessa ve svém postním kázání pro papeže a římskou kurii. Věnoval ho liturgii, v níž je s námi pokorným a poníženým způsobem přítomen Bůh, ten “naprosto Jiný", po němž touží i moderní a sekularizovaný člověk.

Číst dál

Lékaři a právníci z pětasedmdesáti zemí odmítají náhradní mateřství

Prohlášení z Casablancy, podepsané stovkou osobností z pětasedmdesáti zemí, vyzývá k přijetí mezinárodní úmluvy zakazující praxi tzv. náhradního mateřství.

Číst dál

V Římě byl otevřen Památník nových mučedníků posledního století

V kryptě baziliky svatého Bartoloměje na Tiberském ostrově, jež svatý Jan Pavel II. symbolicky zamýšlel věnovat křesťanům, kteří zemřeli pro svou víru ve 20. století, jsou veřejně vystaveny desítky relikvií a předmětů mučedníků z pěti kontinentů. Novou expozici vytvořila komunita Sant´Egidio s finanční podporou chicagské arcidiecéze.

Číst dál

Biskup Pavel Konzbul a bohoslovci v ZOO

V programu víkendového setkání brněnského biskupa Pavla Konzbula se šesti kandidáty kněžství za brněnskou diecézi se netradičně objeví také společná návštěva brněnské zoologické zahrady.

Číst dál

Papež se setkal s účastníky plenárního zasedání COMECE

Papež František ve svém projevu k účastníkům plenárního zasedání Komise episkopátů Evropské unie (Comece) vyzval k soudržnému úsilí o mírové soužití a zdůraznil, že válku nelze považovat za řešení konfliktů. Na starém kontinentu podle něj nemůže dojít k jednotě, pokud nebudou respektovány a oceňovány zvláštnosti národů a kultur.

Číst dál

Nové dekrety Dikasteria pro svatořečení: hrdinské ctnosti pěti žen a jednoho muže

Papež František při audienci pro kardinála Semerara schválil dekrety o hrdinských ctnostech pěti žen, tří řeholnic a dvou laiček, a jednoho kněze, salesiánského misionáře v Ekvádoru.

Číst dál

FOTOGALERIE: Mše svatá za oběti války na Ukrajině v kostele sv. Kajetána

Mše svatá za oběti války na Ukrajině a za mír proběhla 22. března v 17 hodin v kostele sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze. Hlavním celebrantem byl Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský. Mši svatou pořádala Arcidiecézní charita Praha, Česká biskupská konference a Rada biskupských evropských konferencí.

Číst dál

"Kristus je naše budoucnost": Vatikán oznámil téma papežovy cesty do Budapešti

Papež František na konci dubna navštíví Budapešť. Setká se s prezidentkou, premiérem, mládeží i chudými.

Číst dál

Mons. Mariano Crociata je novým předsedou COMECE

Volba proběhla tuto středu v Římě v rámci plenárního shromáždění COMECE, které rovněž určilo čtyři místopředsedy z Francie, Portugalska, Litvy a Dánska. Dnes budou účastníci shromáždění přijati papežem ve Vatikánu.

Číst dál

Papež František: Každý život je posvátný a nedotknutelný

Zvon, který do Zambie věnovala polská nadace „Ano životu“, bude převezen do katedrály v Lusace, odkud poputuje po celé zemi. „Jeho zvuk“, řekl papež během generální audience, „nese poselství, že každý život je posvátný a nedotknutelný“.

Číst dál

Nové video Prof. M. Weise: Dějiny spirituality 2

Druhý díl z nového sedmidílného cyklu přednášek prof. Martina Weise. Primárně se jedná o podpůrný studijní materiál používaný určený pro distanční výuku bakalářů teologie v předmětu Dějiny spirituality. Teologická fakulta jej ale nyní dává k dispozici i jako vzdělávací video pro širokou veřejnost.

Číst dál

Církev v otázkách a odpovědích - hra pro celou rodinu, na neděli (i k vínu)

„Věnuji denně potřebný čas svým dětem? … Nezanedbávám poučení a vzdělání svých dětí v katolické víře?” To jsou otázky zpovědního zrcadla, které mi, jako možná mnoha dalším křesťanským rodičům, přidělávají vrásky na čele a do mysli vhání chmury. Ty se během školního roku a pracovního týdne daří někdy více, jindy méně rozhánět. Ideální příležitostí pro více času pospolu u nás bývají neděle, všechny delší školní prázdniny a období postu.

Číst dál

Evropská síť nemocničních kaplanů jednala v Praze

Ve středu, 22. března, odletěl z Prahy 6-ti členný tým nemocničních kaplanů - představitelů evropské sítě nemocničních kaplanů (ENHCC). Pod vedením evropské koordinátorky paní Gudrun Rosen ze Švédska byl zde zpracován program konference, která se uskuteční, dá-li Pán Bůh, v dubnu příštího roku v Praze.

Číst dál

Papež vyzval k osobnímu zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Právě před rokem papež František ve Vatikánské bazilice vykonal akt zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Totéž gesto proběhlo ve Fatimě, kam František jako svého zvláštního zástupce vyslal kardinála Konrada Krajewského, a v řadě dalších mariánských svatyní po celém světě a všech diecézích. Dnes Svatý otec vyzval, aby se toto zasvěcení každoročně opakovalo na osobní úrovni a v modlitebních společenstvích.

Číst dál

Papež František: Voda nemá být příčinou válek, nelze jí plýtvat a zneužívat ji

V závěru dnešní generální audience papež František obrátil pozornost k aktuálnímu dění: připomněl dnešní Světový den vody a podpořil probíhající celosvětovou konferenci na toto téma, která je historicky teprve druhá v pořadí.

Číst dál

Papež: Migranti mají právo na svobodné rozhodnutí, zda migrovat či nikoli

Dikasterium pro integrální lidský rozvoj zveřejnilo téma příštího Dne migrantů a uprchlíků, který se bude slavit 24. září.

Číst dál

Americká církev k otázce genderových přeměn

Zákroky zaměřené na změnu pohlavních znaků pacienta na znaky opačného pohlaví nelze provádět v katolických zdravotnických zařízeních, připomíná americký episkopát. Ve včera vydaném prohlášení biskupové zdůrazňují, že takové změny nerespektují základní řád lidské osoby a místo toho, aby jí pomáhaly, škodí.

Číst dál

Proč dětem číst o svatých

„Ježíš byl maximalista a jeho nároky byly radikální: »Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.« (Mt 5,48). Věděl, že doporučení být dokonalý jako Otec nebeský nikdo nemůže splnit… nemůžeme dosáhnout velikosti milosrdenství a dokonalosti jako náš nebeský Otec. Ježíš staví pomyslnou laťku dokonalosti velmi vysoko, abychom měli před sebou stále vysoký cíl, abychom nebyli hned hotovi s průměrnou nebo dokonce podprůměrnou dokonalostí nebo s povrchním milosrdenstvím podle vlastních měřítek. Současně nám dává vzor i motivaci v jednom.”

Číst dál

Sýrie měsíc po zemětřesení žádá o pomoc: Situace je dramatická

Mluvčí sdružení Pro Terra Sancra Andrea Avveduto: „Chybí léky a hrozí zdravotní epidemie. Pod sutinami je stále mnoho těl a lidé je odkrývají holýma rukama. Františkáni z Kustodie Svaté země, působící v Aleppu, pokračují v pomoci vysídleným“.

Číst dál

Výročí blahoslavené Restituty Kafkové v roce 2023

V letošním roce si připomínáme dvě výročí spojená s brněnskou rodačkou, blahoslavenou řeholní sestrou Marií Restitutou Kafkovou. Ve čtvrtek 30. března 2023 uplyne 80 let od její popravy (30. března 1943) a v červnu to bude 25 let od jejího blahořečení - 21. června 1998 ji ve Vídni prohlásil za blahoslavenou papež Jan Pavel II.

Číst dál

Růžence z Koclířova na Ukrajině

V rámci 3. ročníku aktivity Růže(nec) pro Pannu Marii byly růžence, které darovali lidé z celé České republiky zaslány na Ukrajinu, kde byly předány věřícím také s ujištěním, že je na ně i v České republice pamatováno v modlitbách.

Číst dál

Ve Žďáru nad Sázavou znovu odehrají pašije

Po covidové přestávce plánují v letošním roce žďárské farnosti opět uvést pašijovou hru s názvem „Co se stalo s Ježíšem?“ Představení se odehraje úterý 4. dubna ve 20.00 hodin v dětském areálu na sídlišti Libušín.

Číst dál

Papež František: Kněžství bych za nic nevyměnil

Argentinský portál Infobae otiskl rozhovor papeže Františka s argentinským knězem a bývalým Bergogliovým mluvčím z Buenos Aires, Guillermo Marcó. Svatý otec mluví o svobodě, kněžském povolání jako neustálé službě, mocné přímluvě Panny Marie rozvazující uzly a svatého Josefa. Nakonec odkazuje krátká poselství dětem, mladým, rodičům, němocným a seniorům.

Číst dál

Svatojosefské setkání kněží seniorů v Brně

V pondělí 20. března 2023 se v Brně na Petrově uskutečnilo Svatojosefské setkání kněží seniorů z brněnské diecéze s biskupem Pavlem Konzbulem.

Číst dál

Svatokopecký Dobroden pomůže obětem zemětřesení v Turecku a Sýrii

Dobrovolná charita Svatý Kopeček společně s místní farností a dalšími sponzory pořádá v neděli 2. dubna 2023 v čase 11:00–17:00 druhý ročník benefiční akce Svatokopecký Dobroden. Akce se koná v poutním areálu na Svatém Kopečku u Olomouce.

Číst dál

Oslavy 1050. výročí založení pražského biskupství

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve klérus, řeholníky a řeholnice i všechen lid pražské arcidiecéze k oslavě 1050. výročí od založení pražského biskupství. Hlavním bodem letošních oslav bude mše sv. slavená ke cti sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 22. dubna od 10:00 hod., kterou bude celebrovat pražský arcibiskup za účasti českých a moravských biskupů a biskupů zahraničních diecézí.

Číst dál

Arcibiskupský palác zahajuje sezónu, nabídne v ní i čtyři výstavy

Dokumenty StB proti arcibiskupu Matochovi, umělecké sbírky arcibiskupa Fürstenberga nebo snímky vytvořené současným pomocným biskupem Antonínem Baslerem. Především ale historické sály největší palácové budovy ve městě mohou lidé během tohoto roku vidět při návštěvě Arcibiskupského paláce v Olomouci. Veřejnosti se poprvé otevře v sobotu 1. dubna 2023 a během roku nabídne postupně čtyři výstavy.

Číst dál

FOTOGALERIE: Ve Slavkovicích se lidé modlili za olomouckou arcidiecézi

Mší svatou a požehnáním s modlitbou za olomouckou arcidiecézi prožili lidé sobotu 18. března 2023 ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě – poutním místě zasvěceném Božímu milosrdenství. Bohoslužbu celebroval biskup Antonín Basler.

Číst dál

Přímé přenosy bohoslužeb od 20. do 26. března 2023

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.

Číst dál

FOTOGALERIE: Rekviem za kardinála Miloslava Vlka

Rekviem za kardinála Miloslava Vlka sloužil v den připomínky jeho úmrtí (18.3.) Mons. Jan Graubner v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Na závěr bohoslužby arcibiskup požehnal sošku Pražského Jezulátka, kterou čeští věřící věnují novému chrámu v brazilském městě São João del Rei.

Číst dál

V Nepomuku si při jarní mši připomněli 630 let od umučení Jana Nepomuckého

Nepomuk na Plzeňsku si tento víkend připomněl výročí 630 let od umučení světově nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého při tradiční jarní pouti. Vrcholem akce byla poutní mše, při které byla slavnostně uložena do kostela sv. Jana Nepomuckého relikvie posledního českého krále, blahoslaveného Karla I. Rakouského. Akci si dnes nenechaly ujít asi dvě stovky lidí. Šlo o druhou významnou událost, po oslavách 300 let od blahořečení Nepomuckého před dvěma lety, kterou si Nepomuk v tomto století připomněl, řekl dnes ČTK nepomucký místostarosta Pavel Motejzík.

Číst dál

Dekret o právním zastoupení v Dikasteriu pro evangelizaci

V zájmu realizace apoštolské konstituce o římské kurii Praedicate evangelium papež vydal dekret, podle něhož plné právní zastoupení sekce pro základní otázky evangelizace ve světě Dikasteria pro evangelizaci ve všech ekonomických a administrativních záležitostech přísluší dočasnému viceprefektovi Sekce pro první evangelizaci a nové partikulární církve téhož vatikánského Dikasteria.

Číst dál

Papež se modlí za Ekvádor, zasažený zemětřesením, a sužovanou Ukrajinu

Po dnešní polední modlitbě papež František vyjádřil blízkost lidem postiženým zemětřesením v Ekvádoru, které si vyžádalo nejméně třináct mrtvých a 126 zraněných, a ujistil o své modlitbě. Připomněl rovněž nadále trvající utrpení ukrajinského národa, vystaveného válečným zločinům.

Číst dál

Papež popřál všem otcům k jejich svátku a svěřil je pod ochranu svatého Josefa

Na závěr modlitby Anděl Páně papež František poblahopřál všem otcům k dnešnímu svátku svatého Josefa a pozdravil účastníky Římského maratonu, kteří proběhli rovněž ulicemi přiléhajícími k Vatikánu.

Číst dál