Blog farnosti

Modlitba věřících - přímluvy na 25. neděli v mezidobí, cyklu A

Modlitba věřících - přímluvy na 25. neděli v mezidobí, cyklu A

Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají. Proto nabídněme Pánu své modlitby:

Číst dál
Katolický týdeník 38

Katolický týdeník 38

O čem píše Katolický týdeník č. 38: 30 let spojují Východ se Západem; Slovenská mise kardinála Parolina; Téma: Centra mládeže; Jezuité doprovázejí nejen studenty; Doma: Komunitní práce

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 24. neděli v mezidobí, cyklu A

Modlitba věřících - přímluvy na 24. neděli v mezidobí, cyklu A

Pán vybízí učedníky, aby uměli odpustit svým bližním. Poslušni této výzvy se obraťme k Pánu a společně volejme:

Pane smiluj se

Číst dál
Katolický týdeník 37

Katolický týdeník 37

O čem píše Katolický týdeník č. 37: Ulmovi,  svědkové víry; Téma: církevní školství; Dílo boromejek pod Petřínem; Pravdivost ve všech situacích; V Laudato si’ jsem našla poklad;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 23. neděli v mezidobí, cyklu A

Modlitba věřících - přímluvy na 23. neděli v mezidobí, cyklu A

Jestliže se shodnou dva nebo tři na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od nebeského Otce. Spolehněme se na Ježíšovo slovo a společně volejme k Nebeskému Otci: PANE SMILUJ SE !

Číst dál
Katolický týdeník 36

Katolický týdeník 36

O čem píše Katolický týdeník č. 36: Přitahujte krásou evangelia; Školní rok začali v nové budově; Téma: Stres; Zasypávat příkopy ve společnosti; Ochutnat poezii, filmy i poutavé osudy

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 22. neděli v mezidobí, cyklu A

Modlitba věřících - přímluvy na 22. neděli v mezidobí, cyklu A

Povznesme v modlitbě své dlaně k Bohu, aby se nám i celému světu stal pomocníkem: volejme PANE SMILUJ SE !

Číst dál
Katolický týdeník 35

Katolický týdeník 35

O čem píše Katolický týdeník č. 35: „Pečuj,“ zve festival stvoření; Papež v Mongolsku; Téma: Květiny v kostele; Učíme se dívat za horizonty; Kříže patří k životu

Číst dál
Katolický týdeník 34

Katolický týdeník 34

O čem píše Katolický týdeník č. 34: Češi v Banátu žijí už 200 let; Téma: Nebeské království; Pomáhají dětem z nejnižších kast; Zápas, který nechcete hrát; Doma: Děti vězňů

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 21. neděli v mezidobí, cyklu A

Modlitba věřících - přímluvy na 21. neděli v mezidobí, cyklu A

Odpovědnost, kterou všichni neseme za církev a za svět, vložme teď do společné modlitby a volejme:  Pane, smiluj se.

Číst dál
Svátek Apoštola Sv. Bartoloměje

Svátek Apoštola Sv. Bartoloměje

Apoštol Bartoloměj jako tzv PRAVÝ IZRAELITA pocházel z Káně a byl druhem Filipa, který jej přivedl ke Kristu. Apoštol Jan ho uvádí jménem Natanael. Bar-Tolmai je jméno po otci, které je překládáno jako "syn Tolmajův", zatímco Natanael znamená "Bůh dal". Stal se apoštolem a po seslání Ducha svatého hlásal evangelium na více místech.

Číst dál
Nanebevzetí Panny Marie

Nanebevzetí Panny Marie

Dnešní svátek Nanebevzetí Panny Marie nám staví před oči Mariin vstup do nebeské slávy včetně jejího oslaveného těla. Panna Maria obdržela hned po odchodu z tohoto světa celou slávu, protože byla vzata do nebe s tělem i duší a nemusí čekat jako ostatní zemřelí na oslavení až na konci věků. Tímto byla potvrzena staletá víra křesťanů.

Číst dál
Mučedník Svatý Vavřinec

Mučedník Svatý Vavřinec

Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska. Jeho rodiči prý byli Orancius a Patientie. V mládí přišel do Říma a za svého učitele si zvolil pozdějšího papeže Sixta, který tehdy byl knězem. Vavřinec vynikal ve ctnostech a byl velmi důsledný v otázkách mravní čistoty. Sixtus II. po zvolení za papeže r. 257 ho jmenoval na místo arcijáhna do čela římské církve. Stal se tak prvním ze sedmi římských jáhnů.

Číst dál
Katolický týdeník 31

Katolický týdeník 31

O čem píše Katolický týdeník č. 31: V Lisabonu vrcholí setkání mládeže; Je působivé vidět tolik mladých věřících; Téma: Kde domov můj?; Boží slávu nelze zavřít do klece; Doma: Vztah s tchyní a tchánem;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na neděli Svátku Proměnění Páně

Modlitba věřících - přímluvy na neděli Svátku Proměnění Páně

Učedníci na hoře Proměnění slyšeli Boží hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ V poslušnosti Božímu hlasu společně prosme:

Číst dál