Blog

Modlitba věřících - přímluvy na 9. neděli v mezidobí, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 9. neděli v mezidobí, cyklu B

Každý, kdo se opírá o Boha, může čerpat z jeho požehnání. V této víře nyní předložme Pánu naše prosby a volejme:

Pane smiluj se !

Číst dál
Katolický týdeník č. 24

Katolický týdeník č. 24

O čem píše katolický týdeník č. 24: Nový klášter v Drastech; Téma: Největší kostely světa; Na misii v Albánii už 25 let; Doma: Prázdniny s knížkou; Katecheze na dvorku;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 9. neděli v mezidobí, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 9. neděli v mezidobí, cyklu B

Svatý Pavel Píše: „Býváme bezradní, ale ne zoufalí.“ Víra v Boží moc nás vybízí k modlitbě:

Číst dál
Katolický týdeník č. 22

Katolický týdeník č. 22

O čem píše Katolický týdeník č. 22: Radost je zdravá pro duši; Slovensko hledá, jak spojit společnost; Téma: Gilbert Keith Chesterton; Doma: Péče o pečující; Přijal nás jako dědeček;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na neděli Nejsvětější Trojice, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na neděli Nejsvětější Trojice, cyklu B

Modlitba věřících
Nejsvětější Trojice, cyklus B
26. 5. 2024

Ježíš při svém nanebevstoupení posiloval učedníky: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ S důvěrou v jeho blízkost přednesme své prosby a volejme:

Pane smiluj se

Číst dál
Katolický týdeník č. 21

Katolický týdeník č. 21

O čem píše Katolický týdeník č.21: Téma: Přímluvná modlitba; V Gaze se svým biskupem; Radostné cesty za hranice; Od slov k atentátu; Zažívají zmatek, jak je podpořit?

Číst dál
Katolický týdeník č. 15

Katolický týdeník č. 15

O čem píše katolický týdeník č. 15: Arcibiskup se ujímá úřadu; Nejlepší je prostě pomoct; V rodném domě Benedikta XVI.; Naději vidím v síle evangelia; Na internetu jsme někým jiným

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 3. neděli velikonoční, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 3. neděli velikonoční, cyklu B

Bůh oslavil svého Syna vítězstvím nad zlem a nad smrtí. Proto mu s důvěrou svěřme své prosby a volejme: Pane, smiluje se.

Číst dál
Katolický týdeník č. 14

Katolický týdeník č. 14

O čem píše Katolický týdeník č. 14: Papež prosil za mír i za rukojmí; Kostel jako poslední útočiště; Téma: Odkaz Štěpána Trochty; Slavný seriál o Ježíši na TV Noe; Ať se vaše srdce nechvěje;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na neděli Vzkříšení, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na neděli Vzkříšení, cyklu B

Modlitba věřících
Neděle vzkříšení Páně

Číst dál
Katolický týdeník č. 13

Katolický týdeník č. 13

O čem píše Katolický týdeník č. 13: Pašijové hry přibližují Velikonoce; Vážíme si tě, Františku; Téma: Co je to spása?; Unikát z Bechyně: pašijový betlém; Když oltáře kvetou;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na Palmovou - květnou neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na Palmovou - květnou neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, aby Velikonoce proměnil v okamžik záchrany každého člověka. S důvěrou předložme Bohu své prosby a volejme: Pane, smiluj se!

Číst dál
Katolický týdeník č. 12

Katolický týdeník č. 12

O čem píše Katolický týdeník č. 12: Poklad na cestách; Filipínský prezident navštívil Strahov; Téma: Missa chrismatis; Spoluprožít pašije s Kristem; Rozhovor: Jubilant Aleš Opatrný;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 5. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 5. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Pán Ježíš nás svojí smrtí a vzkříšením vysvobodil od nadvlády zla, hříchu a smrti. Proto mu předložme své prosby a volejme:     Pane, smiluj se.

Číst dál
Katolický týdeník č. 11

Katolický týdeník č. 11

O čem píše Katolický týdeník č. 11: O roli žen s papežem i prezidentem; Pocta klášterním pivovarům; Téma: Úzkost ze smrti; Potřebujeme ještě půst? A jaký?; Doma: Příprava na mši s dětmi;

Číst dál